top of page

Οι Υπηρεσίες μας

Λογοθεραπεία

IMG_7518.jpg

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις Διαταραχές Λόγου, Φωνής, Ομιλίας & Μάσησης – Κατάποσης σε Παιδιά & Ενήλικες. Αποσκοπεί στην Ανάπτυξη της Εξωλεκτικής και Λεκτικής Επικοινωνίας. Μπορεί να βοηθήσει άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον λόγο την ομιλία και την επικοινωνία, τόσο εκ γενετής, όσο και εξ αιτίας επίκτητων διαταραχών.

Απευθύνεται σε:

 • Παιδιά που παρουσιάζουν Πρόβλημα Άρθρωσης (δηλαδή δυσκολεύονται να προφέρουν κάποιους ήχους κατά την ομιλία τους), έχουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας ή του λόγου, είτε έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

 • Παιδιά με Νοητική Υστέρηση ή Γενετικά Σύνδρομα (Σύνδρομο Down) ή Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμό, Τραυλισμό, Νευρολογικές Διαταραχές) που επηρεάζουν τον λόγο και την ομιλία τους.

 • Άτομα με Διαταραχές Ρυθμού της ομιλίας (Λογονευρώσεις, Ταχυλαλίες, Βραδυλαλίες, Τραυλισμός)

 • Άτομα μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο (αφασία) ή Κρανιοεγκεφαλική Βλάβη, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, ομιλίας και δυσκολία στην κατάποση.

 • Άτομα με Διαταραχές Φωνής (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες).

 • Άτομα με διαταραχές φωνής, ομιλίας, λόγου και ακουστικής επεξεργασίας λόγω βαρηκοΐας και μετά από κοχλιακή εμφύτευση.

 • Άτομα που έχουν υποστεί χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή, γλωσσεκτομή, κ.α.)

Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

IMG_7520.jpg

Η Εργοθεραπεία αναφέρεται σε όλες τις Καθημερινές Δραστηριότητες που κάνουν τα άτομα είτε ως μονάδες είτε μαζί με άλλους. Θα ήταν καλό να ζητήσετε βοήθεια αν το παιδί σας παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω, πάντα φυσικά σε σχέση με τα αναπτυξιακά ορόσημα που αντιστοιχεί ηλικιακά το παιδί:

 • Δυσκολεύεται σε ασκήσεις ισορροπίας, πηδήματα.

 • Δυσκολεύεται σε παιχνίδια με την μπάλα.

 • Είναι γενικά αδέξιο και άτσαλο παιδί.

 • Πέφτει εύκολα κάτω

 • Αποφεύγει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς και δεν του αρέσει να κάνει κούνια και να τον στριφογυρνάνε.

 • Έχει δυσκολίες στη γραφή (δεν αφήνει διάστημα μεταξύ των γραμμάτων και λέξεων) / ζωγραφική του σε σχέση με τους συμμαθητές του.

 • Έχει δυσκολίες στην οργάνωση του στο χρόνο και στις έννοιες του χρόνου.

 • Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί

 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς.

 • Είναι πολύ παθητικό, ήσυχο και αποτραβηγμένο

 • Δείχνει να ξεχνάει πράγματα που έχει μάθει

 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες.

 • Είναι παρορμητικός

 • Έχει επιθετική συμπεριφορά

 • Δυσκολεύεται να ελέγξει την υπερδραστηριότητα του.

Αιστητ. Ολοκλ

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

IMG_7521.jpg

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, είναι μια φυσιολογική, νευρολοβιολογική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη του νευρικού συστήματος, εργάζονται μαζί συλλέγοντας δεδομένα από το περιβάλλον, μέσα από τις αισθητικές μας οδούς (π.χ. όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση).

Η Διαταραχή της Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι αποτέλεσμα νευρολογικής «αποδιοργάνωσης», κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν επεξεργάζονται σωστά και ως εκ τούτου δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο.

Οι δυσκολίες Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης δεν εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παιδιά. Η σοβαρότητα και το εύρος των συμπτωμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το ιστορικό και το περιβάλλον του παιδιού.

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές:

 • Ευαισθησία στο θόρυβο

 • Δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένες οσμές

 • Υπερευαισθησία ή υποευαισθησία στο άγγιγμα

 • Άγνοια κινδύνου

 • Αντοχή στον πόνο

 • Διάσπαση προσοχής

 • Καθυστέρηση στην ομιλία ή/και τις κινητικές δεξιότητες

 • Αναζήτηση κινητικών δραστηριοτήτων

Η θεραπεία πραγματοποιείται στην πολυαισθητηριακή αίθουσα (Sensory Intergration) – μία αίθουσα γεμάτη με χρώματα, παιχνίδια, δοκούς, μπάλες, στρώματα, κούνιες, τραμπολίνο, τοίχο αναρρίχησης  - η οποία προσφέρει διέγερση, χαλάρωση και ευχαρίστηση των αισθητηρίων οργάνων, καθώς και αισθητικοκινητικές και κοινωνικές εμπειρίες.

Τόσο η αξιολόγηση της αισθητηριακης ολοκλήρωσης όσο και η παρέμβαση πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές.

Ειδική Αγωγή

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

IMG_7527.jpg

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση ασχολείται με τη διάγνωση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών όπως είναι η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμησία. 

Ο ειδικός θέτει όρια και κανόνες, ενθαρρύνει το παιδί και επιβραβεύει την καλή συμπεριφορά. Έτσι μέσω ενός προγράμματος ειδικής διαπαιδαγώγησης αποκαθίστανται δυσκολίες τόσο στο μαθησιακό επίπεδο του παιδιού όσο και στο κομμάτι της συμπεριφοράς του.

Αφορά στην Μαθησιακή Υποστήριξη παιδιών με:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)

 • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Δυσκολίες Λόγου / Ομιλίας ( Δυσκολίες που επηρεάζουν την επίδοση του παιδιού στο σχολείο, την επικοινωνία και την σχέση του με τους συνομηλίκους)

 • Νοητική Υστέρηση (οριακή, ελαφριά, μέτρια, σοβαρή, βαριά)

 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης / Προσοχής ΔΕΠ-Υ

 • Αναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. Αυτισμός)

 • Αισθητηριακά Ελλείμματα (ακοής/όρασης που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)

 • Δυσκολίες στη Συμπεριφορά- Προσαρμογή ( επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολία στην συναναστροφή με συνομηλίκους , εριστική συμπεριφορά κ.α)

 • Κινητικές Δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)

Οι τομείς που επικεντρώνεται το πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι:

 • Εκμάθηση Φωνολογικής Ενημερότητας

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης & Ορθογραφίας

 • Ανάπτυξη & Εμπλουτισμός Λεξιλογίου

 • Εκμάθηση Γραμματικών & Συντακτικών Κανόνων

 • Εφαρμογή τεχνικών για την Κατανόηση Κειμένου

 • Μεθοδολογία Έκθεσης

 • Ενίσχυση Αντιληπτικών Ικανοτήτων ( μνήμη , οπτική αντίληψη, λογική σκέψη κ.α.)

 • Διδασκαλία Λογικομαθηματικής Σκέψης- Μαθηματικά

 • Εκμάθηση Στρατηγικών Μελέτης

 • Εκμάθηση Τεχνικών Οργάνωσης για μελέτη στο σπίτι

 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός αποτελεί την σύνδεση του σχολείου και του πλαισίου αποκατάστασης, καθώς έχει γνώσεις σχετικά με τη σχολική ύλη, κατανοεί τις ανάγκες της σχολικής καθημερινότητας, συνεργάζεται με τους δασκάλους. Επιπλέον είναι καταρτισμένος να παρέχει πρακτικές συμβουλές διαπαιδαγώγησης στους γονείς.

Δραμα

Δραματοθεραπεία

IMG_7522.jpg

Η Δραματοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η χρήση του θεάτρου και γενικότερα της τέχνης συμβάλλει καθοριστικά στη θεραπευτική αλλαγή. Πρόκειται για μια δημιουργική προσέγγιση, η οποία έχει ως βασικό θεραπευτικό εργαλείο τη δραματική μεταφορά. Ως μεταφορά αναφέρεται η έκφραση και εξωτερίκευση της εσωτερικής πραγματικότητας και παράλληλα η κατανόηση και εσωτερίκευση της εξωτερικής πραγματικότητας.

Σαν Ψυχοθεραπευτική Μέθοδος είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τα άτομα που βρίσκονται σε μία αδρανή ψυχολογική κατάσταση και επιθυμούν να περάσουν στο στάδιο της δράσης. Βασίζεται στην καλλιτεχνική έκφραση και δεν έχει περιορισμούς ηλικίας, αλλά ούτε απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση.

Η Δραματοθεραπεία λειτουργεί Ατομικά ή Ομαδικά και εντάσσεται στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τέχνης. Οι συμμετέχοντες εκτίθενται με συγκεκριμένη μέθοδο(παιχνίδι ρόλων, μουσική, χορός, ζωγραφική, κουκλοθέατρο)στο ερέθισμα που τους αγχώνει ώστε με το πέρασμα του χρόνου να αποκτήσουν τις ικανότητες που θα τους κάνουν να ελαχιστοποιήσουν την ενόχληση.

Η μέθοδος αυτή βοηθά την:

 • Ανάπτυξη Προσωπικότητας

 • Ενθάρρυνση της μεταφοράς & στην ενίσχυση της δύναμης της φαντασίας

 • Αύξηση της Κοινωνικοποίησης, της Ενεργοποίησης & της Δημιουργικότητας του ατόμου

 • Πρακτική εφαρμογή των Κοινωνικών Δεξιοτήτων μέσα από τη δραματοποίηση

 • Διευκόλυνση της Επικοινωνίας

 • Επανένταξη Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ατόμων

 • Επεξεργασία Δύσκολων Καταστάσεων μέσα από την αισθητική απόσταση.

 

«Το σώμα θυμάται τι το μυαλό ξεχνά” Marcia Karp, 1998.

Παιγνιοθεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

IMG_7524.jpg

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια εξελιγμένη μορφή Ψυχοθεραπείας που με εργαλείο το παιχνίδι –το φυσικό μέσο έκφρασης των παιδιών- βοηθά το παιδί να εξερευνήσει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό του κόσμο. Ακόμα και όταν ο λόγος έχει αναπτυχθεί και το παιδί είναι σε θέση να επικοινωνήσει λεκτικά, η συναισθηματική έκφραση επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά μέσα από το παιχνίδι. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3-12 χρονών ωστόσο η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά ή ακόμα και σε ενήλικες εφόσον προσαρμόσουμε τις συνεδρίες αναλόγως.

Το παιχνίδι θεωρείται το βασικότερο μέσο επικοινωνίας & έκφρασης με το οποίο τα άτομα μαθαίνουν, εξερευνούν, ανακαλύπτουν και κατανοούν τον κόσμο γύρω και μέσα τους. Χρησιμοποιεί στις μεθόδους της: κούκλες, κουκλοθέατρο, πηλό, πλαστελίνη, παραμύθι, κίνηση, μουσική, παιχνίδια μινιατούρες, παιχνίδι ρόλων, ζωγραφική και εικαστικά κάθε είδους

Μερικά από τα οφέλη της Παιγνιοθεραπείας είναι:

 • Ενισχύεται η Αυτοεκτίμηση

 • Επεξεργάζεται καλύτερα τους Φόβους του

 • Κατανοεί τον κόσμο γύρω του

 • Διαχειρίζεται καλύτερα Καταστάσεις που Προκαλούν ένταση

 • Αντιμετωπίζει πιο εύκολα τις Δυσκολίες της ζωής

 • Εκφράζει τα Συναισθήματα, τις Σκέψεις & τους Προβληματισμούς του

 • Μαθαίνει να Μοιράζεται τς δυσκολίες του

 • Αποκτά καλή Σχέση με τον Εαυτό του

 

Η παιγνιοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ένα εύρος δυσκολιών όπως: μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, παιδιά με ειδικές ανάγκες ή στο φάσμα του αυτισμού, άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτό-εκτίμηση, δυσκολίες με τις κοινωνικές τους δεξιότητες, δυσκολίες έκφρασης των συναισθημάτων τους, συμπεριφορικές δυσκολίες,  δυσκολίες στην επικοινωνία τους, και σε παιδιά τα οποία έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες (π.χ. διαζύγιο γονέων, κακοποίηση κτλ.). Η Παιγνιο

θεραπεία μπορεί να προσφέρει το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο τα συναισθήματα που γεννούν οι δύσκολες εμπειρίες μπορούν να εκφραστούν και να γίνουν αποδεκτά χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της επίκρισης.

Θεραπευτικές Ομάδες

Θεραπευτικές Ομάδες

IMG_7523.jpg

Η ίδια η λειτουργία της ομάδας έχει δύναμη. Η ομαδική ψυχοθεραπεία συνιστά μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας. Το άτομο ανακαλύπτει ότι δεν είναι μοναδικό ως προς τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις δυσκολίες που βιώνει. Εστιάζει στην κατανόηση του δεσμού μεταξύ των ατόμων. Η κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από την ιδιότητά της, αποτελεί μια μικρογραφία για το έξω κόσμο.

Παιδιά με δυσκολίες:

 

 • Οργάνωσης

 • Υπερκινητικότητας

 • Μάθησης

 • Επικοινωνίας

 • Συναισθηματικής Διαταραχής

 • Κοινωνικοποίησης

 • Διάσπαση Προσοχή

 • Ένταξης στο σχολείο

 

Έφηβοι - Ενήλικες:

 • Εφήβους και Ενήλικες που επιθυμούν  να επιλύσουν συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

 • Σε ζευγάρια που επιθυμούν να βοηθηθούν στην επίλυση προσωπικών και οικογενειακών δυσκολιών.

 • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχολογικές δυσκολίες.

 • Σε άτομα που δυσκολεύονται στην έκφραση και την επικοινωνία

 • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων.

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

IMG_7529.jpg

Ο ρόλος του γονέα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και δύσκολους ρόλους στη ζωή ενός ανθρώπου για τον λόγο αυτό στο κέντρο μας η συμμετοχή των γονιών στο πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού είναι αναγκαία. Οι γονείς έχουν σημαντικό μερίδιο στην εξέλιξη των παιδιών τους. Η συμβουλευτική των γονέων έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους γονείς ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες του παιδιού τους.

 

Μέσα από τη συμβουλευτική ο γονέας:

 • Κατανοεί & Χειρίζεται τις αντιδράσεις του παιδιού του.

 • Μαθαίνει Τρόπους να Βοηθά το παιδί του να ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις (π.χ. σχολικό εκφοβισμό, άγχος, σχολική άρνηση-φοβία).

 • Ενημερώνεται για ότι αφορά την Ανάπτυξη του παιδιού του.

 • Βελτιώνει την Επικοινωνία του με το παιδί του.

 • Διαχειρίζεται την ανυπακοή, την ντροπή, την χαμηλή αυτοπεποίθηση, την επιθετικότητα, τον θυμό, την διάσπαση προσοχής, την υπερκινητικότητα, την σχολική άρνηση, την χαμηλή συναισθηματική έκφραση, τις φοβίες κ.α.

 

Σημαντικό στην όλη διαδικασία κρίνεται το να τηρούνται οι χρόνοι και η συχνότητα των συναντήσεων Συμβουλευτικής Γονέων και να συμμετέχουν όσοι λειτουργούν ως κύριοι φροντιστές/κηδεμόνες του παιδιού, ώστε η διαδικασία να τηρεί ένα ρυθμό και να παρακολουθείται η πρόοδος.

 

Η οικογένεια αποτελεί τον  πρώτο και βασικό χώρο στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να εκφράζονται συναισθηματικά. Σε αυτό το δύσκολο έργο, οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη.

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

IMG_7537.jpg

Η Ψυχοθεραπεία είναι ένα Δώρο προς τον Εαυτό Μας. H ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού μας που μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο να ξεπεράσουμε ψυχικές διαταραχές αλλά και να αποβάλλουμε δυσλειτουργικές συνήθειες και να ζούμε με μεγαλύτερη συνειδητότητα στο εδώ και τώρα της ζωής μας.

Υπάρχουν πολλές ειδικές μορφές ψυχοθεραπείας , η καθεμιά με τη δική της προσέγγιση. Είδη ψυχοθεραπείας που είναι πλέον διαδεδομένα είναι η συμβουλευτική, η υποστηρικτική ψυχοκοινωνική, η ομαδική, η γνωστική συμπεριφορική (CBT), η ψυχαναλυτική, η ψυχοδυναμική, η βραχεία εντατική, η συστημική, η θεραπεία ζεύγους ψυχοθεραπεία κ.α. Το είδος της ψυχοθεραπείας που είναι κατάλληλη για σας, εξαρτάται από την κατάστασή σας και από την εκπαίδευση του εκάστοτε θεραπευτή.

Το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας έχει αντίκτυπο στην ποιότητα τόσο των αποφάσεων μας όσο και των σχέσεων μας. Βελτιώνοντας, στο βαθμό που μπορούμε, τον εαυτό μας και εξυγιαίνοντας την συμπεριφορά μας θέτουμε τα Θεμέλια για μια Καλύτερη Ποιοτικά Ζωή

Οργάνωση Σχολικής Μελέτης

IMG_7533.jpg

Όταν το διάβασμα γίνεται εύκολο και διασκεδαστικό…

Κάθε χρόνο οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της σχολικής μελέτης. Παρά τον ενθουσιασμό για τη νέα χρονιά, οι συνήθεις δυσκολίες δεν αργούν να εμφανιστούν όταν οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν προσωπική μελέτη και ασκήσεις για το σπίτι. Το πρόβλημα μεγεθύνεται όταν πρόκειται για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ/Υ ή άλλες διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές είναι επιφορτισμένοι με επιπλέον άγχος προσπαθώντας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Πολλές φορές όμως, ματαιώνονται λόγω των δυσκολιών τους, αδυνατούν να συγκεντρωθούν ή εμφανίζουν εναντιωματικές συμπεριφορές. 

Σκοπός της οργάνωσης μελέτης είναι η ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων ,να απολαύσει την διαδικασία της μάθησης και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα να αυτονομηθεί , κατανοώντας ότι η καθημερινή μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και αποτελεί βασική υποχρέωσή του. Παράλληλα επιδίδεται σε ειδικές ασκήσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση της τρέχουσας ύλης όσο και της νέα διδαχθείσας. Το υλικό που διατίθεται είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες βοηθούν τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων να μάθουν και να εφαρμόζουν Αυτόνοµα τις Τεχνικές Μελέτης κάνοντας Ευκολότερη τη Μελέτη στο Σπίτι.

Ο μαθητής εκπαιδεύεται σε βασικές & εύχρηστες τεχνικές, όπως:

 • Διαχείριση του Χρόνου

 • Προετοιμασία

 • Οργάνωση

 • Κατανόηση

 • Αυτονομία

Οργανωση σχολικής μελέτης

Σχολική Ετοιμότητα

IMG_7532.jpg

Η σχολική ετοιμότητα είναι η συνολική ωριμότητα που διαθέτει ένα παιδί (Σωματική, Πνευματική-Γνωστική- Συναισθηματική-Κοινωνική) και ορίζει αν είναι έτοιμο το παιδί για να πάει Πρώτη Δημοτικού. Η Πρώτη Δημοτικού αποτελεί θεμέλιο λίθο για την γενικότερη Μαθησιακή Εξέλιξη κάθε παιδιού. Εκτός από την κατάλληλη ηλικία το παιδί πρέπει να έχει αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει νέες δεξιότητες και γνώσεις.

Ορισμένες από τις βασικότερες  ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει κατακτήσει το παιδί για να θεωρείται έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού, σύμφωνα με τα τεστ σχολικής ετοιμότητας είναι:

 • Η κατανόηση των Σχημάτων του Λόγου (μεταφορές, παρομοιώσεις)

 • Η εξαγωγή Λογικών Συμπερασμάτων

 • Η Αναλογική Σκέψη

 • Ο εντοπισμός Κοινών Σημείων μεταξύ αντικειμένων ή εννοιών

 • Η Φωνολογική Ενημερότητα

 • Η Αντιγραφή Σχημάτων

 • Η Οπτική Διάκριση

 • Η Διάκριση μεταξύ των εννοιών «Αριστερά Δεξιά», «Πάνω Κάτω»

 • Η Διάκριση μεταξύ των εννοιών «χτες-σήμερα-αύριο», «πριν-τώρα-μετά»

 • Η Καθαρή Άρθρωση

 • Η Ορθή ΓραμματικοΣυντακτική δομή του αυθόρμητου λόγου

 • Η Ανάκληση 5 εικόνων, λέξεων ή αριθμών

 • Η Συγκέντρωση Προσοχής

 • Η Κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά

 • Η Κατανόηση των Εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος.

 • Η Κατανόηση Συναισθημάτων

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη πορεία στην Α’ Δημοτικού, δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο "γρήγοροι" στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία όπως δεν είμαστε όλοι το ίδιο "ψηλοί' ή "αδύνατοι". Επομένως, δεν είναι όλα τα παιδιά έτοιμα να πάνε Α' Δημοτικού λίγο πριν ή αφού έχουν συμπληρώσει τα 6 χρόνια.

Πότε πρέπει να κάνουμε τεστ Σχολικής Ετοιμότητας;

Ιδανικά, λίγο πριν την έναρξη του νηπιαγωγείου ή έστω στο πρώτο τρίμηνο φοίτησης σε αυτό, είναι το καταλληλότερο διάστημα για την διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας. Σε περίπτωση έγκαιρου εντοπισμού, το παιδί ξεκινάει θεραπευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των αδύναμων δεξιοτήτων ώστε να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα του σχολική χρόνια.

Σχολική Ετοιμότητα

Μαθησιακή Αποκατάσταση

IMG_7525 2.jpg

Το πρόγραμμα ΣΥΝΑΨΙΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής αποκατάστασης, το οποίο βασίζεται σε εξειδικευμένες τεχνικές.

Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα:

 • Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

 • Συναισθηματικής Στήριξης

 • Εργοθεραπείας

 

Το πρόγραμμα Σύναψις ολοκληρώνεται με τις  ομαδικές συναντήσεις. Τα παιδιά εντάσσονται σε βιωματικές ομάδες . Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται τις μαθησιακές τους γνώσεις και τις συναισθηματικές τους εμπειρίες. Έχοντας αυτά σαν εφόδιο για την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

 

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με δυσκολίες:

 • Μάθησης

 • Διάσπασης Προσοχής

 • Υπερκινητικότητας

 • Κοινωνικοποίησης

 • Επικοινωνίας

 • Οργάνωσης

 • Ένταξης στο σχολείο

 • Συναισθηματικής ανωριμότητας

Μαθησιακή Αποκατάσταση
bottom of page